GCP Glass Carbomer™ Tech staat voor:

  • remineralisatieproces
  • permanente restauratie in molars
  • snel en makkelijk

GCP Dental, Over ons

GCP Dental is een in Nederland gevestigde onderneming die zich enerzijds richt op research en ontwikkeling en anderzijds op de marketing en distributie van restauratieve tandheelkundige producten. De onderneming stelt zich daarbij ten doel dat deze producten biologisch (biocompatibel) verantwoord zijn en daadwerkelijk bijdragen aan veilige, duurzame en moderne tandheelkunde.

De eigen R & D afdeling werkt hierin continu en nauw samen met praktiserende tandheelkundigen. Dit om direct betrokken te blijven bij de actuele gang van zaken in de praktijk. Ook werkt GCP Dental nauw samen met universiteiten en met publieke en private onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland.

De marketingdoelstelling is om een markt te ontwikkelen voor biologisch veilige en duurzame producten, waarbij de hele wereld als speelveld wordt gezien.

De oorzakelijke doelstelling

Doel: De vraag die gesteld werd, luidde: Wat heeft de tand nodig om zichzelf te helen? Dat was het uitgangspunt, out of the box, dus! Bedenk iets wat een aangetaste tand na voorbewerking door een tandarts en een mix van duurzame en veilige bouwstoffen helpt zichzelf te helen tot een duurzame eenheid. Maak daarbij gebruik van manifeste natuurlijke processen zoals remineralisatie en hechting door ionenuitwisseling van compatibele stoffen.

Als we dan ook nog alle te gebruiken grondstoffen die toxische eigenschappen hebben, weten te weren, komen we ergens. Daar ging het om! Dat was de graal die gevonden moest worden. Enkele tandartsen, chemici en onderzoekinstellingen gingen aan de slag.

Context: Sinds 2004 zijn onder druk van media, publieke opinie en wetenschappers, toxische stoffen uit tal van producten verbannen, zelfs uit verpakkingsmaterialen die met voedsel in contact kunnen komen. Een aantal van deze stoffen zijn in de huidige tandheelkunde nog steeds gangbaar…dè uitdaging dus om intrinsiek veilige, restauratieve, tandheelkundige producten te ontwikkelen waarbij lichaamsvreemde stoffen (kwik, monomeren en polymeren) in de formulering te elimineren. In zowat alle composiet materialen zit bv. bisphenol A, een stof die reageert als het vrouwelijke hormoon oestrogeen.

Resultaat: Als basis bleek fluoraluminium-silicaat glas met gepatenteerde toevoegingen nanofluor-/hydroxyapatiet en vloeibare silica de meest geschikte initiator om de natuurlijke tandstructuur via biomimetische processen te regenereren. Met Glass Carbomer® Tech creëerden we m.b.v. natuurlijke mineralisatie een volledig biologische structuur die qua eigenschappen (zoals hardheid, slijtvastheid, sterkte en zuurbestendigheid) overeenkomt met de natuurlijke dentitie.

Daarmee is het een baanbrekende innovatie die intussen zijn waarde in de tandheelkundige praktijk al geruime tijd bewezen heeft.

GCP Dental © | Boelewerf 32 | 2987 VD Ridderkerk | T +31 (0)10 8209222
F +31 (0)10 8209223 | E info@gcp-dental.com